Artykuloo

Blog o promocji stron poprzez umiejętnie wykonaną reklamę

Jak zdać egzamin na uprawnienia budowlane?

Możliwość komentowania Jak zdać egzamin na uprawnienia budowlane? została wyłączona

Uprawnienia budowlane wydawane są przez komisję Polski izby Inżynierów Budownictwa, która organizuje egzamin. Są to uprawnienia, które pozwalają na wykonywanie w sposób samodzielny określonych prac technicznych w trakcie robót budowlanych. Jest to oczywiście sposób na to, ażeby dostać awans w pracy albo nową lepszą pracę w biznesie budowlanej.

Uprawnienia budowlane – dlaczego warto dostać?
Głównie powinno się zaznaczyć, że uprawnienia budowlane dzielą się na 2 podstawowe kategorie, a mianowicie są to uprawnienia do projektowania architektonicznego a także uprawnienia do prowadzenia samodzielnych robót budowlanych. Odróżnia się szereg specjalności, takich jak specjalność architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjna, w tym mostowa, drogowa, kolejowa, wyburzeniowa a także hydrotechniczna a także specjalność instalacyjna w obrębie urządzeń oraz sieci telekomunikacyjnych, cieplnych, gazowych, wentylacyjnych i elektroenergetycznych. Co za tym idzie, kandydat musi wybrać nie tylko i wyłącznie jedną z dwóch zasadniczych kategorii, ale także specjalność, w zakresie której chcę dostać dodatkowe uprawnienia budowlane. Trzeba jednak pamiętać, żeby podejść do egzaminu trzeba spełnić podstawowe warunki, które ujęte są w niemalże budowlanym. Wymogi dotycząc tytułu zawodowego kierunkowego związanego z branżą budowlaną a także należycie długiego stażu w branży budowlanej. Tylko osoby, które spełniają te warunki, mogą podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane, po zdaniu którego utrzymują uprawnienia do prowadzenia samodzielnych prac.

Zobacz także: uprawnienia budowlane.

Comments are closed.